Utbredt pessimisme er ikke så skummelt som du skulle tro

Kommentar 2 min

Siden årsskiftet har verdens aksjemarkeder vært preget av kursfall og uro. Særlig har utsikter til strammere pengepolitikk bidratt til utviklingen. En uvanlig stor andel investorer rapporterer nå svak fremtidstro. Historisk har imidlertid pessimistiske investorer sammenfalt med overraskende god avkastning.

Halfdan F. Grangård

Sjefstrateg, Handelsbanken
//
halfdan.grangard@handelsbanken.no

Aksjemarkedene har hatt en sterk periode siden den mest akutte fasen av koronakrisen i 2020. Siden årsskiftet har imidlertid kursutviklingen vært svak og volatiliteten har økt. Det er flere årsaker til uroen i verdens finansmarkeder de siste månedene, men de pengepolitiske utsiktene har vært sentrale. I USA har inflasjonen steget over 8 prosent, og også i Europa er inflasjonen nå klart høyere enn sentralbankens mål om en prisvekst over tid på 2 prosent. Med inflasjonen på nivåer vi må flere tiår tilbake for å finne sist, har sentralbankene på begge sider av Atlanteren fått hastverk med å stramme inn pengepolitikken.

Med det som bakgrunn, har rentene steget kraftig så langt i 2022. Både den amerikanske og europeiske sentralbanken har også kommunisert at deres programmer for verdipapirkjøp vil bli avsluttet innen forholdsvis kort tid. Både høyere renter og utsikter til redusert likviditetstilførsel fra sentralbankene har utgjort en vesentlig motvind for aksjemarkedene. Mange stiller seg nå også spørsmålet om økonomiene kan tåle høyere renter uten å ende opp i resesjon (alvorlig økonomisk tilbakeslag).

Uvanlig høy andel pessimister

På daglig basis kan vi nå lese dystre spådommer i landets finansaviser. Både for økonomien og for aksjemarkedet. Den dystre stemningen har også spredt seg til investorer. I USA gjennomfører American Association of Individual Investors hver uke en undersøkelse av sentimentet blant investorer. I undersøkelsen blir det spurt om investorene forventer at aksjemarkedet skal opp, sidelengs eller ned på 6 måneders horisont. De siste ukene har over halvparten av respondentene rapportert forventninger om fallende aksjemarked. Det er en uvanlig høy andel pessimister.

Sentiment og påfølgende avkastning

Sammenfaller med bedre fremtidig avkastning

Hva betyr det svake sentimentet for hva vi kan forvente oss fra aksjemarkedet fremover? Som alltid er utfallsrommet stort, men historikken viser at svakt sentiment gjerne sammenfaller med bedre fremtidig avkastning enn det sterk tro på fremtiden gjør. Figuren over viser denne sammenhengen siden 2010. Tendensen er altså slik at jo svakere sentimentet var, dess bedre ble avkastningen de neste 3 månedene. Denne sammenhengen er statistisk signifikant, men føles unaturlig for mange. I perioder med usedvanlig svakt sentiment, har imidlertid den videre retningen oftest vært bedring. Og det har vist seg lukrativt å være investert i perioder der fremtidstroen øker.

Svakt sentiment vil aldri være en fullgod grunn til å forvente god avkastning fra aksjemarkedet fremover. Det er allikevel en brikke i et større puslespill. Historien viser at når avisene domineres av svartsinn og investorene er svært pessimistiske, har avkastningen i aksjemarkedet gjerne blitt overraskende god i den påfølgende perioden.

Relaterte artikler

3 min

Vurderer du å la barna overta hytta?

KPMG merker at mange vurderer å overføre hytta til barna. Her er noen av de ulike overføringsalternativene og de skattemessige konsekvensene en slik overdragelse kan ha. Av Helene Leet Collyer, Tonje Christin Norrvall, advokater i ...  Les mer ›

4 min

Bank for en bedre verden?

Hvordan kan en bank bidra til en litt bedre verden? I Handelsbanken ønsker vi å bruke rollen vår til det. Aller mest kan vi få til om vi låner ut og investerer penger på ansvarlig vis. Vi kaller det ansvarlig finansiering og ansvarlige investeringer. Men hva betyr det? Les mer ›