God kundevekst og inntektsrekord

Resultat 2. kvartal 2022

God vekst i utlån og innskudd ga rekordinntekter for Handelsbanken i Norge i 2. kvartal 2022. Utlån vokste med 2,4 prosent i kvartalet til 292 milliarder kroner. Tapene er nær null og kundene er fornøyde. – Den gode veksten viser potensialet vårt videre i Norge, sier adm. direktør Arild Andersen i Handelsbanken Norge.  

15. juli 2022

Handelsbanken Norge2. kv. 2022Endring vs 2. kv. 2021
Inntekter1215+7%
Resultat før tap748+3%
Tap-8
Driftsresultat667-4%
Rentabilitet11,4-0,2

Resultatet for Handelsbankens 2. kvartal 2022 viser at banken fortsetter å vokse i Norge: Utlånsveksten var 2,4 prosent i kvartalet. Veksten er størst i bedriftsmarkedet med 3 prosent til 179 milliarder, og god i privatmarkedet med 1,4 prosent til 112 milliarder. Første halvår er veksten 4,6 prosent i bedriftsmarkedet og 2,3 prosent i privatmarkedet. Utlån innenfor grønt rammeverk vokser. Også innskudd vokser betydelig; privatkundene økte innskuddene med 6,3 prosent i 2. kvartal og 11,7 prosent første halvår. Bedriftene økte innskuddene med 9,1 prosent første halvår. 

Handelsbanken Norge1. halvår 2022Endring vs  2021
Inntekter2400+6%
Resultat før tap1479+3%
Tap-158
Driftsresultat1186-15%
Rentabilitet10,3-1,3

Handelsbanken Norge fikk et driftsresultat på 667 millioner kroner i andre kvartal. Inntektene var rekordhøye på 1215 millioner kroner i kvartalet (+7 prosent) som følge av vekst. Inntektene første halvår ble 2400 millioner kroner (+ 6 prosent).

Vil vokse

– Vi ser at stadig flere kunder velger oss. Hovedforklaringen er at kundene våre i alle målinger er svært fornøyde, og at dette sprer seg. Muligheten for personlig rådgivning er viktig for både bedriftskunder og privatpersoner, sier Arild Andersen, adm. direktør for Handelsbanken Norge og del av konsernledelsen i Handelsbanken. Kantar offentliggjorde i juni en undersøkelse hvor Handelsbanken ble rangert som nr. 3 på kundeservice gjennom de siste ti årene blant flere enn 400 norske virksomheter.

– Med god drift, fornøyde kunder og investeringsvilje, er potensialet for videre vekst stort i Norge. Vi har plan om vekst. Personlig rådgivning sammen med gode digitale løsninger er hovedsporet, sier Andersen. 

Moderate tap i urolig tid

Tapene i kvartalet ble moderate 8 millioner kroner. – Det er urolige tider med krig, inflasjon, energi og verdikjeder som ikke fungerer, og slike tider vil alltid stressteste kvaliteten på utlånsporteføljer hos banker. Vi har alltid lagt vekt på svært solide kunder, og mener risikoen i utlånsporteføljen vår er moderat. Kvartalets lave tap illustrerer dette, sier Andersen.

Ytterligere informasjon:

Arild Andersen, administrerende direktør, tlf. 924 05 213, arild.andersen@handelsbanken.no
Lars N. Sæthre, kommunikasjonsdirektør, tlf. 920 16 566,
lars.saethre@handelsbanken.no
Konsernets resultat: www.handelsbanken.se/ir
Pressebilder finner du her:
https://www.flickr.com/photos/handelsbanken-norge/albums

Om Handelsbanken: Handelsbanken i Norge er en av landets ledende banker både i privat- og bedriftsmarkedet. I Norge har Handelsbanken 292 milliarder NOK i utlån. Handelsbanken er Norges tredje største bedriftsbank. Handelsbanken er representert i hele landet med 41 kontorer og vel 800 ansatte. I tillegg til tradisjonell bankvirksomhet, tilbyr Handelsbanken tjenester innen livsforsikring, kapitalforvaltning og verdipapirer (rente og valuta, aksjemegling, corporate finance). Handelsbanken i Norge er en del av Svenska Handelsbanken. Banken ble etablert i 1871. I Norge har Handelsbanken vært siden 1988. Hovedkontoret ligger i Stockholm. Banken er notert på Stockholm Børs. www.handelsbanken.no

Relaterte artikler