Solid vekst i privatmarkedet

Resultat 3. kvartal 2021

Handelsbanken vokser videre i privatmarkedet i Norge med en vekst på 5,3 prosent siste år. – Konseptet vårt med personlig rådgivning og service tiltrekker seg stadig flere kunder med solid økonomi, sier adm. direktør Arild Andersen. Inntektene i tredje kvartal ble 1,12 milliarder kroner, resultatet ble 554 millioner kroner.

19. oktober 2021

I tredje kvartal alene vokste utlån til privatkunder med 1,2 prosent, og totale utlån er nå 108,7 milliarder kroner til privatkundene. Handelsbanken har i tillegg lånt ut 169 milliarder kroner til bedrifter i Norge, slik at totale utlån i Norge har vokst til 278 milliarder kroner. Veksten i bedriftsmarkedet har vært på 0,3 prosent hittil i år.

Handelsbanken Norge3. kv. 2021Endring vs 3. kv. 2020
Inntekter1121+8%
Resultat før tap693+9%
Tap-150-46
Driftsresultat554-8%
Rentabilitet9,6+0,8%
– I Handelsbanken har vi lang historikk for solide kunder og lave tapsnivåer. Vi er nøye med hvem vi tar om bord som kunder og tar lav risiko, noe som bidrar til en solid bank med styrke til å være der for kundene. Vi skal være en forutsigbar bank.
Adm. direktør Arild Andersen i Handelsbanken


Ambisjon om videre vekst

– Vi har høye ambisjoner om å bli langt større i privatmarkedet i Norge. Vi retter oss mot solide kunder, og vi ser at mange av disse setter pris på å ha en personlig rådgivning og personlig service i tillegg til gode digitale løsninger. I en tid der mange norske bankkunder opplever lange ventetider på henvendelsene sine, har vi som mål at vi alltid skal ta telefonen raskt. Dette er sånt kundene merker, sier adm. direktør Arild Andersen.

I oktober kom EPSI Norges undersøkelse om kundetilfredshet i bankene. Utover å slå fast at Handelsbanken har svært fornøyde kunder, viste den at Handelsbanken er den enkleste banken å komme i kontakt med, både blant privat- og bedriftskunder.

Handelsbanken NorgeJan-sep 2021Vs jan-sep 2020
Inntekter2159+7%
Resultat før tap2038+12%
Tap-133-44%
Driftsresultat1947+20%
Rentabilitet10,9+2,5


Mange jurister blir kunde

Et viktig bidrag til veksten i privatmarkedet, er Handelsbankens avtaler med Juristforbundet og Advokatforeningen.
– Mange av de nye kundene våre er jurister. Mange velger oss på grunn av gunstige priser, men samtidig setter de pris på konseptet vårt med at de samtidig får en egen rådgiver de kan ta kontakt med direkte uten å gå via callsentre eller skjemaer, sier Andersen.

Bankens kunder økte sparingen sin i fond også i tredje kvartal. Netto nytegning var på 1,15 milliarder kroner i kvartalet. Handelsbanken forvalter nå 37 milliarder kroner i fondsmidler for kundene i Norge.


Moderate tap

Tredje kvartal endte med inntekter på 1,12 milliarder kroner, som er historiens beste kvartal for banken. Driftsresultatet på 554 millioner kroner er imidlertid preget av et tap på 150 millioner kroner. Samlede tap hittil i 2021 er imidlertid på 133 millioner kroner med en tapsgrad på 0,07 prosent.

– I Handelsbanken har vi lang historikk for solide kunder og lave tapsnivåer. Vi er nøye med hvem vi tar om bord som kunder og tar lav risiko, noe som bidrar til en solid bank med styrke til å være der for kundene. Vi skal være en forutsigbar bank, sier Andersen.


Kundene sparer og investerer mer: Innskuddene vokste med 3 prosent siste kvartal til 90,5 milliarder kroner. Fondsvolumet økte med 6 prosent til 35,7 milliarder kroner i 2. kvartal.

Ytterligere informasjon:
Arild Andersen, administrerende direktør, tlf. 924 05 213, arild.andersen@handelsbanken.no

Lars N. Sæthre, kommunikasjonsdirektør, tlf. 920 16 566, lars.saethre@handelsbanken.no
Kristian Ralger, kommunikasjonsrådgiver, tlf. 419 05 246, kristian.ralger@handelsbanken.no
Konsernets resultat: www.handelsbanken.se/ir
Pressebilder finner du her: https://www.flickr.com/photos/handelsbanken-norge/albums


Om Handelsbanken:
Handelsbanken i Norge er en av landets ledende banker både i privat- og bedriftsmarkedet. I Norge har Handelsbanken nær 280 milliarder NOK i utlån. Handelsbanken er Norges tredje største bedriftsbank. Handelsbanken er representert i hele landet med 42 kontorer og rundt 800 ansatte. I tillegg til tradisjonell bankvirksomhet, tilbyr Handelsbanken tjenester innen livsforsikring, kapitalforvaltning og verdipapirer (rente og valuta, aksjemegling, corporate finance). Handelsbanken i Norge er en del av Svenska Handelsbanken. Banken ble etablert i 1871. I Norge har Handelsbanken vært siden 1988. Hovedkontoret ligger i Stockholm. Banken er notert på Stockholm Børs. www.handelsbanken.no

Relaterte artikler