Resultat 3. kvartal 2022: Godt resultat viser styrke i uroligere tider

Handelsbanken har betydelig vekst i utlån og innskudd i bedriftsmarkedet, viser tallene for 3. kvartal 2022: 5,4 prosent vekst i utlån og 21 prosent vekst i innskudd hittil i 2022. – Bedriftene ønsker solide banker når tidene blir urolige. Vi er med kundene også om det blir tøffere, sier adm. direktør Arild Andersen i Handelsbanken Norge.

Publisert 19. oktober 2022

Handelsbanken vokste videre blant både privatkunder og bedriftskunder i tredje kvartal 2022. Mens utlån til privatmarkedet har vokst 2,5 prosent, har utlån til bedriftsmarkedet vokst 5,4 prosent. Utlån til privatmarkedet har vokst til 113 milliarder kroner mens utlån til bedriftsmarkedet har vokst til 181 milliarder kroner. Totale utlån er 293 milliarder kroner.

– Bedriftskundene søker i stor grad mot en solid bank når tidene blir tøffere, sier Andersen. Handelsbanken ble nylig rangert som Europas sikreste og verdens fjerde sikreste kommersielle bank av Global Finance.

Handelsbanken Norge3. kv. 2022Endring vs 3. kv. 2021
Inntekter (mnok)1203+3%
Resultat før tap704-4%
Tap+26
Driftsresultat663+19%
Rentabilitet11,1+1,5
Handelsbanken NorgeJan-sep 2022Endring vs jan-sep 2021
Inntekter (mnok)3603+5%
Resultat før tap21830%
Tap-132-1%
Driftsresultat1849-6%
Rentabilitet10,6 -0,4


Handelsbanken Norge fikk i 3. kvartal inntekter på 1203 millioner kroner (+3% mot samme kvartal i 2021) og et driftsresultat på 663 millioner kroner (+19%). Rentenettoen, som er den største inntektsposten, er noe ned fra forrige kvartal som følge av varslingsfrister for utlån til privatmarkedet. For årets første tre kvartaler har banken inntekter på 3603 millioner kroner (+5%) og driftsresultat på 1849 millioner kroner (-6%).

Tapene endte med en tilbakeføring på 26 millioner kroner. Samlede tap hittil i 2022 er 132 millioner kroner, som tilsvarer en tapsgrad på 0,05%. – Dette er lave tall som understreker Handelsbankens solide kredittkvalitet, sier Arild Andersen.

Satser på vekst og utvikling

Handelsbanken satser nå på videre vekst og utvikling i det norske markedet.

– Vi har et svært godt utgangspunkt. Vi har kapital og mer fornøyde kunder enn de fleste banker. Ifølge bankkunder i Norge er Handelsbanken den enkleste banken å komme i kontakt med og den beste på rådgivning. Dette er ting som betyr noe for både privatkunder og bedriftskunder, sier Andersen, og sier strategien er enkel:

– Vi ønsker å tilby Norges beste bankopplevelse ved å kombinere ledende personlig service med ledende digitale tjenester.

Konsernets resultat: www.handelsbanken.se/ir
Handelsbanken i Norge er en av landets ledende banker både i privat- og bedriftsmarkedet. I Norge har Handelsbanken 292 milliarder NOK i utlån. Handelsbanken er Norges tredje største bedriftsbank. Handelsbanken er representert i hele landet med 41 kontorer og vel 800 ansatte. I tillegg til tradisjonell bankvirksomhet, tilbyr Handelsbanken tjenester innen livsforsikring, kapitalforvaltning og verdipapirer (rente og valuta, aksjemegling, corporate finance). Handelsbanken i Norge er en del av Svenska Handelsbanken. Banken ble etablert i 1871. I Norge har Handelsbanken vært siden 1988. Hovedkontoret ligger i Stockholm. Banken er notert på Stockholm Børs. www.handelsbanken.no

Relaterte artikler