Årsresultat 2020: Handelsbanken vokste i korona-året

Handelsbanken i Norge vokste fem prosent i privatmarkedet i 2020 og nådde 273 milliarder kroner i totale utlån. Årsresultatet ble 2,3 milliarder kroner. – Dette er et solid resultat i et helt spesielt år, og det gleder meg at stadig flere kunder velger oss, sier adm. direktør Dag Tjernsmo i Handelsbanken Norge.   

3. februar 2021

Resultat for fjerde kvartal ble 654 millioner kroner (+ 9 prosent mot 3. kvartal) mens årsresultatet ble 2,3 milliarder kroner.

Handelsbanken Norge (mill kroner)4. kv. 2020Endring vs 3. kv. 2020
Inntekter1096+ 5 %
Resultat før tap682+ 7 %
Tap-40– 13 %
Driftsresultat654+ 9 %
Utlånsvolum273 mrd– 0,5 %

Totale utlån vokste med 2,4 prosent til 273 milliarder kroner. Utlån til privatmarkedet vokste 5 prosent til 104,5 milliarder kroner, mens utlån til bedrifter vokste 1 prosent til 168,5 milliarder kroner. Kundenes sparing og kapitalforvaltning vokste kraftig: 21 prosent vekst i kapitalforvaltning i 2020. 

– I privatmarkedet har det vært høyt trykk med nye kunder gjennom hele 2020, mens det i bedriftsmarkedet har vært lavere etterspørsel etter finansiering det siste året, sier adm. direktør Dag Tjernsmo i Handelsbanken Norge.

Lave tap i korona-året
Handelsbankens 2020-resultat speiler det helt spesielle korona-året 2020. I 2. kvartal falt rentenetto med 150 millioner kroner som følge av den raske rentenedsettelsen i markedet. Siste halvår har rentenettoen vokst, men ikke til opprinnelig nivå.

Handelsbanken Norge (mill kroner)2020Endring vs 2019
Inntekter4162– 2 %
Resultat før tap2505– 8 %
Tap -276+ 200 %
Driftsresultat2277– 15 %
Utlånsvolum273 mrd+ 2,4 %

Handelsbanken rapporterer igjen svært moderate tap med 40 millioner kroner i 4. kvartal. Samlet tap for 2020 ble 276 millioner kroner, som tilsvarer en tapsgrad på 0,10 prosent.

– Med vesentlig lavere tap enn en del andre banker, har Handelsbanken igjen vist at vi har solide kunder med styrke til å tåle tøffere tider, sier Tjernsmo. Han gir også honnør til ansatte, som i stor grad har vært på plass for kundene fra hjemmekontorer.

Offensiv strategi
Handelsbankens strategi handler om å være best på personlig rådgivning og service til solide kunder, både privatpersoner og bedrifter.

– Alt vi gjør, handler om å gi kundene Norges beste bankopplevelse til kundene våre. Vi investerer i digitale løsninger og kompetanse som kan støtte dette. Også i 2020 hadde vi mer fornøyde kunder enn andre banker, og det er ambisjonen vår også for 2021, sier Dag Tjernsmo. 

Ytterligere informasjon:
Dag Tjernsmo, administrerende direktør, tlf. 910 00 620, datj01@handelsbanken.no
Lars N. Sæthre, kommunikasjonsdirektør, tlf. 920 16 566, lase01@handelsbanken.no
Konsernets resultat: www.handelsbanken.se/ir. Pressebilder:
https://www.flickr.com/photos/handelsbanken-norge/albums

Om Handelsbanken: Handelsbanken i Norge er en av landets ledende banker både i privat- og bedriftsmarkedet. I Norge har Handelsbanken 273 milliarder NOK i utlån. Handelsbanken er representert i hele landet med 45 kontorer og rundt 800 ansatte. I tillegg til tradisjonell bankvirksomhet, tilbyr Handelsbanken tjenester innen livsforsikring, kapitalforvaltning og verdipapirer (rente og valuta, aksjemegling, corporate finance). Handelsbanken i Norge er en del av Svenska Handelsbanken. Banken ble etablert i 1871. Hovedkontoret ligger i Stockholm. Banken er notert på Stockholm Børs. www.handelsbanken.no

Relaterte artikler