Betydelig kundevekst i 2022

Handelsbanken Norge vokste 6,4 prosent til nær 300 milliarder kroner i utlån i 2022, hvor utlån til bedriftsmarkedet vokste hele 8,9 prosent. – Den gode veksten er et signal om at kundene liker måten vi jobber på, sier landsjef Arild Andersen i Handelsbanken Norge.  


8. februar 2023


Fjerde kvartal 2022 ga med et resultat på 601 millioner kroner etter inntekter på 1,24 milliarder kroner. 2022 endte med et resultat på 2,45 milliarder kroner etter inntekter på 4,84 milliarder. 

Handelsbanken Norge (mill kroner)2022Endring vs 2021
Inntekter4842+5 %
Resultat før tap2865-2 %
Tap -144-4 %
Driftsresultat2450-8 %
Rentabilitet10,4-1
Handelsbanken Norge (mill kroner)4. kv. 2022Endring vs 4 kv. 2021
Inntekter1240+3 %
Resultat før tap682-9 %
Tap-12 
Driftsresultat601-15 %
Rentabilitet9,9-2,8

2022: Et vekstår
2022 ble preget av vesentlig vekst. Totale utlån vokste med 6,4 prosent til 299,4 milliarder kroner. Veksten i bedriftsmarkedet var 8,9 prosent til 186,4 milliarder kroner. Veksten i privatmarkedet var 2,9 prosent til 113 milliarder kroner.

Kundene har også økt innskuddene sine vesentlig: Innskudd fra bedriftskunder vokste 9,3 prosent, innskudd fra privatkunder 8,6 prosent.

I bedriftsmarkedet er Handelsbanken Norges tredje største bedriftsbank, mens banken i privatmarkedet er en utfordrerbank. Handelsbankens samarbeid med Juristforbundet og Advokatforeningen er viktige bidrag til vekst i privatmarkedet.   

Solide kunder og lave tap
– 2022 ble et godt år preget av nye kunder, mer forretning og lave tap, sier landsjef Arild Andersen i Handelsbanken Norge. Med tap på 144 millioner kroner rapporterer banken en tapsprosent på 0,04 prosent av utlånene.

– Dette illustrerer nok en gang av vi har solide kunder og en utlånsportefølje med lav risiko. Kundene skal vite at vi er en solid og forutsigbar bank også om tidene blir tøffere, sier Andersen.   

Investerer i digital utvikling
Resultatet viser at 2022 var et investeringsår på to viktige områder: For det første har banken økt investeringene i digitale kundeløsninger vesentlig. Dette er ikke minst rettet mot privatmarkedet. For det andre øker kostnader til ytterligere profesjonalisering av regeletterlevelse. Resultatet påvirkes også av at skatt og avgift til svenske myndigheter dobles til 342 millioner kroner. Dette er kostnader norske banker ikke har.

Ytterligere informasjon:
Arild Andersen, landsjef, tlf. 92405213, arild.andersen@handelsbanken.no
Lars N. Sæthre, kommunikasjonsdirektør, tlf. 920 16 566,
lars.saethre@handelsbanken.no
Konsernets resultat:
www.handelsbanken.se/ir. Pressebilder: https://www.flickr.com/photos/handelsbanken-norge/albums

Om Handelsbanken: Handelsbanken i Norge er en av landets ledende banker både i privat- og bedriftsmarkedet. I Norge har Handelsbanken 299 milliarder NOK i utlån. Handelsbanken er representert i hele landet med 41 kontorer og mer enn 800 ansatte. I tillegg til tradisjonell bankvirksomhet, tilbyr Handelsbanken tjenester innen livsforsikring, kapitalforvaltning og verdipapirer (rente og valuta, aksjemegling, corporate finance). Handelsbanken i Norge er en del av Svenska Handelsbanken. Banken ble etablert i 1871. Hovedkontoret ligger i Stockholm. Banken er notert på Stockholm Børs. www.handelsbanken.no

Relaterte artikler