To skattetips å sjekke før nyttår

Diverse 2 min

Her er noen skattetips det kan være nyttig å ta med seg på vei mot årsskiftet.

Publisert 17.12.23

Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende

For selvstendig næringsdrivende er det å spare til egen pensjon etter reglene om innskuddspensjonsloven fordelaktig fordi pensjonssparingen kommer til fradrag mot inntekt. Næringsdrivende betaler skatt av beregnet personinntekt (alle inntekter minus utgifter). Siden pensjonssparingen innenfor lovens ramme kommer til fradrag mot inntekt, vil pensjonssparingen også redusere beregningsgrunnlaget for trinnskatt og trygdeavgift tilsvarende. For å si det enkelt vil opp mot halvparten av det beløpet som pensjonsspares kunne redusere skatteregningen tilsvarende.

Næringsdrivende kan maksimalt pensjonsspare 7 % av brutto næringsinntekt opptil 12 G (G = grunnbeløpet / 12G = kr 1.423.440,-). Merk likevel at både næringsdrivende og lønnsmottakere automatisk blir trukket 18,1 % av inntekt til folketrygden. Det gjelder for personinntekt opp til 7,1 G. Som hovedregel er derfor innskuddspensjon først og fremst aktuelt for næringsdrivende som har en personinntekt som er høyere enn 7,1 G (kr 842.202,-). Det finnes flere måter å spare på frem til man blir pensjonist. Som næringsdrivende bør man uansett sjekke ut de skattemessige konsekvenser ved å pensjonsspare.

Gaver til ansatte

Ansatte kan motta gaver som består av annet enn kontanter til en verdi på inntil 5.000 kroner per år fra arbeidsgiver. Det samme gjelder for styret i selskapet. Gaven kan også være et gavekort så lenge det ikke kan veksles inn i kontanter. I tillegg til gaver til en verdi av 5.000 kroner, kan ansatte også motta oppmerksomhetsgaver som for eksempel blomster helt skattefritt.

Jobber arbeidstaker i en virksomhet der vedkommende får lov å kjøpe varer med rabatt, kan arbeidstaker få inntil 8.000 kroner i rabatt helt skattefritt. Rabatten kan være et prosenttall fra 1 til 100%.

I praksis innebærer det at om arbeidstaker jobber i en dagligvareforretning eller i en klesforretning, som ønsker å ta i bruk de skattefrie gavereglene maksimalt, så kan den ansatte få enten mat eller klær for til sammen 13.000 kroner helt skattefritt.

Relaterte artikler

< 1 min

Ny makrorapport: – Veksten bremser

I ny makrorapport anslår Handelsbankens makroøkonomer et fall i globalt bruttonasjonalprodukt (BNP) i år på 4,3 prosent. – Vi venter en vekst på 5,2 prosent neste år og 3,5 prosent i 2022. Trolig vil vi se ...  Les mer ›