Her er nøkkelpunktene i budsjettet

Diverse 2 min

Etter noe utsettelse la regjeringen og SV mandag 29. november frem en budsjettenighet for statsbudsjettet 2022. Og ikke uventet er det en god del endringer du bør bite deg merke i.

Skrevet av Stig Flesland, Skattebetalerforeningen
Publisert 29.11.21

Regjeringen foreslår en god del endringer i sin pengebruk, og det skal finansieres. I tillegg til en del mindre grep, foreslår regjeringen noen større grep. Utbyttet fra Statkraft økes kraftig og i tillegg øker skattene med over 2 milliarder kroner mer enn det regjeringen i utgangspunktet foreslo.

Noen nøkkelpunkter

Redusert trygdeavgift

 • Trygdeavgiften reduseres til 8,0/11,2 prosent

Skjerpet trinnskatt, trinn 3

 • Økt sats i trinnskattens trinn 3 fra 13,3 til 13,4 pst.
 • Redusert innslagspunkt i trinn 3 fra 651.250 kr til 643.800 kr.

Skjerpet trinnskatt, trinn 4

 • Økt sats i trinnskattens trinn 4 fra 16,3 til 16,4 pst.
 • Redusert innslagspunkt i trinn 4 fra 1 052 250 kr til 969 200 kr.

Nytt trinn i trinnskatten

 • Nytt trinn 5 på 17,4 pst. fra 2 000 000 kr

Progressiv formuesskatt

 • Innføre nytt trinn i formuesskatten for store formuer. Sats: 1,10 %, innslagspunkt 20 mill. kroner.
 • Øke verdsetting av aksjer og driftsmidler til 75 %, inkl. samspillseffekter

Varsler flere endringer

I verbalene, altså der man beskriver hva som skal utredes og jobbes med i de kommende årene, fremkommer det også en tydelig retning for hva som skal gjøres på ulike områder fremover:

 • Inntektsgapet mellom (nei, ikke kvinner og menn) bønder og andre grupper i samfunnet skal reduseres. Regjeringen skal legge frem en «forpliktende og tidfestet plan» i 2022.
 • Det skal utredes et bunnfradrag på elavgiften.
 • Fra og med budsjettet for 2023 skal det legges frem beregninger for formuesulikhet i Norge, og der skal formuesobjekter som i dag undervurderes inngå med reell markedsverdi.
 • Stortinget ber regjeringen endre metoden for verdsetting av dyre boliger slik at verdsettingen samsvarer med eiendommenes reelle markedsverdi.
 • Bruken av blankoskjøter og plikt til tinglysning ved eiendomskjøp skal utredes.
 • SVs «grønne folkebonus» skal utredes.

Samtidig – det står ikke noe om «arv» i budsjettenigheten. 

Relaterte artikler

2 min

To skattetips å sjekke før nyttår

Her er noen skattetips det kan være nyttig å ta med seg på vei mot årsskiftet. Publisert 17.12.23 Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende For selvstendig næringsdrivende er det å spare til egen pensjon etter reglene om ...  Les mer ›