Svak kronekurs – har du den nødvendige sikringsstrategien?

Hvordan kan bedriften din unngå å gå på en valutasmell? Og hva gjør dere om dere allerede har gått på den? Her får du noen gode argumenter for å sette opp en valutastrategi. 

Publisert 20.06.23

I hele år har det gradvis sett dystrere ut for kronen. Og nå er den rekordsvak. Men hva påvirker kronekursen? Og hva tror Handelsbankens seniorøkonomer om utviklingen fremover?

Det forsøker rente- og valutastrateg i Handelsbanken, Nils Kristian Knudsen, å forklare her.

Hva skal til for å lage en sikringsstrategi?

Leder for rente- og valutaavdelingen i Handelsbanken i Norge, Petter Fjellheim, hjelper daglig bedrifter med å kartlegge valutarisiko og finne løsninger for å håndtere den. En god valutastrategi innebærer noen kjøreregler for hvordan bedriften din skal håndtere risikoen i valutamarkedet.

– Bedrifter med eksponering mot både rente og valutamarkedene er utsatt for markedsrisiko. For å oppnå forutsigbarhet i marginer og inntjening, er sikringsstrategier et godt hjelpemiddel, sier Fjellheim.

Med nylige svingninger og markedsutslag har behovet for sikringsstrategier blitt særlig aktuelt.

– De siste to til tre årene har vært preget av betydelig større volatilitet og utslag i markedspriser enn tidligere. Ved å sette denne periodens utvikling inn i et historisk perspektiv, blir det klart at volatiliteten har økt, forteller han.

Målet bør ikke være å øke marginene

Lederen for rente- og valutaavdelingen forteller at en vanlig misforståelse med en sikringsstrategi er at den har som mål å øke bedriftens marginer.

– Det bør ikke være en målsetning for bedrifter flest, da en slik målsetning krever en velfungerende krystallkule. Målet er å oppnå stabilitet i marginene. En sikringsstrategi vil gi både positive og negative utslag, men over tid vil disse veie opp for hverandre, slik at effekten blir nøytral.

Formålet med sikringsstrategier er altså å beskytte bedrifter mot uforutsette markedsutslag og skape mer stabile inntjeningsstrømmer.

– Ved å fjerne unødvendig markedsrisiko kan bedrifter fokusere på det de er best på, og det de har kunnskap og forutsetninger for å lykkes med. Sikringsstrategier gir bedre forutsigbarhet i kontantstrømmer, forenkler investeringsløp og reduserer svingninger i inntjeningen. Dette resulterer i en høyere risikojustert avkastning, noe som kan være attraktivt for investorer, sier han.

Illustrasjonsbilde av containerskip

Hvilken sikringsgrad passer for bedriften din?  


Når man etablerer en sikringsstrategi, er det flere viktige faktorer å ta i betraktning.

– Det handler blant annet om sikringsgrad eller sikringsintervall, løpetid, hvor «stram» strategien skal være, andelen av total risiko som utgjøres av markedsrisiko, og usikkerheten knyttet til budsjetter og fremtidige kontantstrømmer.

Fjellheim forteller at diversifisering av inngangsnivå på sikringer over tid kan også bidra til å redusere timing-risiko.

– Dette er kompliserte spørsmål som er vanskelig å gyve løs på uten rett kompetanse, og Handelsbankens eksperter står parat til å hjelpe.

Økt forutsigbarhet

Med dagens usikre økonomiske klima, mener Fjellheim at sikringsstrategier er blitt stadig mer relevant for bedrifter.

– Ved å implementere slike strategier kan bedrifter beskytte seg mot markedsrisiko og oppnå mer forutsigbarhet i marginer og inntjening. Ulike typer bedrifter, fra eksport- og importbedrifter til kapitalforvaltere og eiendomsselskaper, kan dra nytte av sikringsstrategier, sier han, før han legger til:

– Mindre bedrifter kan ha begrensede ressurser og kompetanse på dette feltet, men er de kunde i Handelsbanken får de veiledning og hjelp til både å utforme en sikringsstrategi og etterleve den.

Relaterte artikler