Hva kan bedrifter gjøre for å ruste seg for fremtiden?

Bedrift 3 min

Korona-krisen har rammet norske bedrifter hardt. Samtidig er usikkerheten stor for hva som skjer fremover. Her kan du lese banksjefenes råd til bedrifter som nå skal ta gode valg for tiden fremover.

4. mai 2020

Er ansatte i bedriften din permittert, eller kanskje de har vært det? Kanskje du også har benyttet deg av statens støtteordninger?

– Så langt har vi hjulpet bedrifter med midlertidig avdragsfrihet, gitt likviditetslån og økt kassekreditten der det har vært nødvendig og forsvarlig. Videre ser vi at mange bedrifter setter pris på en samtalepartner og en dialog om hvordan de best mulig løser de utfordringene bedriften står overfor,
Hans Jørgen Ormar, banksjef i Sandefjord

Mange normalt trygge og solide næringer er hardt rammet av virusutbruddet og det kan være vanskelig å finne ut av hvordan man skal lose bedriften helskinnet ut av krisen. Det kan være vanskelig for mange når man heller ikke vet hvor lenge den kommer til å vare.

Noen bedrifter opplever spesielt krevende tider, og for andre er det kanskje tid for å se fremover på tiden som kommer etter denne krisen. Ifølge banksjef ved kontoret i Sandefjord, Hans Jørgen Ormar og banksjef ved kontoret på Bryn i Oslo, Ole Hellevik, har bankens bedriftsrådgivere den siste tiden fått mange spørsmål om alt fra avdragsfrihet til statsgaranterte lån. Han sier de jobber hardt for at rådgiverteamet skal være tilgjengelige og tilstede for bedriftskundene, slik at så mange som mulig kommer seg helskinnet gjennom krisen.

Ta ned risikoen i bedriften

Hvis du fremdeles er usikker på om bedriften din vil komme seg igjennom krisen, har Ormar og Hellevik noen verdifulle tips det kan være verdt å ta med seg videre.

– Vern om likviditeten og ta grep så tidlig som mulig. Ha god dialog med de viktigste kundene og leverandørene og forklar situasjonen, sier banksjef Hans Jørgen Ormar ved kontoret i Sandefjord, før han legger til:

– Det finnes trolig mye vilje for å hjelpe en bedrift over kneika der ute. Så langt det lar seg gjøre, tenk igjennom hvordan markedet for selskapet ditt vil se ut fremover. Vil kundene dine handle annerledes? Hva med leverandører og varekostnader? Ikke glem at endringer i et forbruksmønster også kan skape nye forretningsmuligheter. Samtidig kan det være lurt å reflektere over hvordan markedet ditt kommer til å se ut når samfunnet begynner å normalisere seg igjen.

Han får støtte fra Ole Hellevik, banksjef ved kontoret på Bryn i Oslo.

– På et generelt grunnlag bør bedriften søke å ta ned risikoprofilen i driften og sikre likviditet. Dersom dere har lån i Handelsbanken, vil det vært lurt å starte dialogen med rådgiveren i banken så raskt som mulig. Det er viktig at banken og bedriften din snakker sammen om hva som kan skje, men også hva eierne og banken sammen kan hjelpe til med for å få bedriften gjennom krisen på best mulig måte, sier Hellevik før han legger til:

– Vi ønsker å opptre forutsigbart overfor kundene og være tydelige i kommunikasjonen – enten om det er med gode eller dårlige nyheter. Samtidig er det også viktig at bedriftene er åpne og realistiske overfor banken. Da kan vi hjelpe bedriften din best mulig. Også er det også slik at bankenes kredittprosesser ofte tar litt tid. Derfor er det uhyre viktig å ikke komme med problemene for sent, sier Hellevik.

Muligheter for vekst

Rådene fra banksjefene er tydelige: Ta kontakt med rådgiveren i banken, så hjelper de med å finne en løsning. Enten det handler om å komme seg helskinnet gjennom krisen, refinansiere lån, søke avdragsfrihet eller om det handler om å fokusere på vekst.

– Handelsbanken er rigget både for gode og for dårlige tider. Vi er en av verdens mest solide banker og klarte oss på egenhånd gjennom bankkrisen på 90-tallet og finanskrisen. Vi er også kapitalisert og likvid nok til å komme oss igjennom koronakrisen uten bistand, sier Hellevik, før han legger til:

– Dette handler om at vi ikke skal holde igjen på utlånssiden. Våre eksisterende kunder skal nyte godt av å være kunde i Handelsbanken. Vi skal fortsette å stille kapital til rådighet for gode prosjekter og kundene våre skal fremdeles få tilgang til den støtten de trenger fra oss fremover. Enten det handler om å komme seg helskinnet gjennom krisen, eller om det handler om vekst på den andre siden. Det er noe vi har vist tidligere, og noe vi også skal vise denne gangen.

Relaterte artikler