Når passer det med fastrente, og for hvem?

Lån 2 min

Styringsrenten er nå på 2,5 prosent og Norges Bank tror styringsrenten skal videre opp ved neste rentemøte i desember. Er det smart å binde renten på boliglånet? – Det store spørsmålet er hvilken forutsigbarhet du har behov for, sier privatrådgiver Maike Jensen.

Oppdatert 7. november 2022

De fleste med boliglån i Norge foretrekker flytende rente. Samtidig er det en andel som har valgt å fryse deler eller hele lånet på en fast rente, gjerne i tre, fem eller ti år fremover. Privatrådgiver Maike Jensen ved Handelsbanken Bergen Syd forklarer at fastrente kan passe godt for de som vil vite akkurat hva de skal betale inn hver måned, i et gitt antall år.

– Fastrente er i praksis en forsikring mot ukjente svingninger. Dersom du ikke tåler at den flytende renten stiger mer enn antatt av markedet i dag, kan det lønne seg å binde renten. Kanskje er det viktigere for deg å vite nøyaktig hva du må ut med hver måned, enn at du har lavest rente i nabolaget akkurat i dag? Da kan fastrente være lurt, sier Jensen.

Maike Jensen
Maike Jensen, leder for privatmarkedet ved Handelsbanken Bergen Syd.

Vurderes på flere kriterier

Kunder som søker lån blir vurdert på flere kriterier, blant annet inntekt, egenkapital og betjeningsevne. Banken tar også høyde for at kundene skal tåle at rentene kan stige.

– Før vi tilbyr lån til kundene våre tar vi høyde for at renten kan stige fem prosentpoeng, så det er sjelden vi anbefaler en fastrenteavtale for å være sikret mot mindre svingninger. Men, fastrente kan være en sikkerhet for de som ønsker å vite nøyaktig hva de må ut med hver måned. For en som driver utleie og som kanskje bygger opp en portefølje av eiendommer, kan fastrente bidra til ekstra forutsigbarhet i regnskapet. Å binde renten kan også være et godt alternativ dersom det skjer endringer i økonomien for en gitt periode, som for eksempel videreutdanning, fordi man vet det vil være tungt for privatøkonomien om renten stiger i de årene inntekten er redusert. Kunder med større lån bør også vurdere fastrente, fordi en liten endring i renten får store konsekvenser for det månedlige beløpet. Da kan det være aktuelt å binde deler av lånet, sier hun.

Info
Fast eller flytende rente?

Flytende rente
Den flytende renten følger rentenivået i markedet. Renten vil endre seg i lånets løpetid, og dermed vil også terminbeløpene endre seg.

Fast rente
Renten på lånet holdes uendret i en avtalt periode, for eksempel i tre, fem, syv eller ti år. Dermed kan du sikre deg mot rentesvingninger i den avtalte perioden, og du vet nøyaktig hva du skal betale på lånet hver måned.

Må være klar over konsekvensene

De som ønsker å binde renten, bør være klar over at det følger med noen viktige begrensninger. I en fastrenteavtale mister du muligheten til å betale inn ekstra avdrag på lånet, og du kan heller ikke få innvilget avdragsfrihet. For en som ikke er glad i risiko, kan det være mer beroligende å vite at du kan søke om avdragsfrihet dersom du mister jobben, enn at terminbeløpet er det samme hver måned. Jensen anbefaler derfor kundene å tenke seg godt om før de binder renten.

– Det mest vanlige for de som ønsker fast rente, er å binde deler av lånet. Da beholder du fleksibiliteten på det flytende lånet, samtidig som du får økt forutsigbarhet gjennom fastrenteavtalen. Binder du halve lånebeløpet, halverer du renterisikoen. I bunn og grunn handler dette om hva du er komfortabel med og hva som passer deg. Her anbefaler jeg å ta en prat med rådgiveren din, slik at dere kan finne ut hva som passer for deg og økonomien din.

Illustrasjonsbilde utsikt fra takvindu
I boliglånsguiden finner du nyttig informasjon om boliglån.

Relaterte artikler