Utviklingen i finansmarkedene vil avhenge av den økonomiske utviklingen, ikke politisk usikkerhet

Fire uker etter presidentvalget i USA er det fortsatt ikke offisielt erklært en vinner. Det er også usikkert hvordan stemmefordelingen mellom de to partiene vil bli i Senatet. Dermed skulle en tro at usikkerheten ville prege finansmarkedene. Det gjør den ikke, og vi forklarer hvorfor.

Halfdan F. Grangård

Sjefstrateg, Handelsbanken
//
halfdan.grangard@handelsbanken.no

27. november 2020

Fire uker etter valget i USA er det fortsatt ikke offisielt erklært en vinner. Donald Trump har ikke akseptert nederlag, og staben hans utfordrer stadig resultatet i flere stater. Mens demokratene fortsatt vil ha et flertall i Representantenes Hus de neste to årene, er fordelingen i Senatet ikke endelig avklart. Valgreglene i Georgia krever rent flertall for en kandidat i senatsvalget. Ingen kandidater oppnådde dette for Georgias to seter. Dermed må et nyvalg gjennomføres i begynnelsen av januar. Dersom demokratene vinner begge, vil Senatet være likt fordelt mellom republikanere og demokrater. Da vil visepresidentens doble stemme kunne bli avgjørende.

Man skulle tro at et uavklart valgresultat ville bekymre finansmarkedene. Ofte trekkes politisk usikkerhet frem som det mest skadelige for markedene, ikke faktisk politikk. Allikevel steg aksjemarkedene både i USA og Europa kraftig i dagene etter valget. Hvordan kan dette henge sammen? Trolig har investorer allerede gått langt i retning av å prise inn at Biden tar over presidentembetet, mens sammensetningen av Senatet vil stoppe, eller vanne ut en del av politikken hans som potensielt kunne skadet inntjeningen i selskapene.

Blandet opplevelse

Fire år med Trump har vært en blandet opplevelse for investorer. Aksjemarkedet har reagert positivt på lavere selskapskatter og økt statlig pengebruk. På den andre siden har disse fire årene bragt med seg handelskonflikter med Kina og Europa, og redusert forutsigbarhet i politikken. Med Biden som president er det grunn til å vente en mindre konfronterende tone i både handels- og utenrikspolitikken. Samtidig er det grunn til å vente at Biden ikke vil få fullt ut gjennomført sine planer om å heve selskapsskatten og økte reguleringer av sektorer som IT og helse. Selv om demokratene skulle sikre seg et formelt stemmeovertak i Senatet, er fordelingen så tett at Biden vil måtte overbevise samtlige demokratiske senatorer. Det vil kunne vise seg å bli vanskelig i såpass betente saker.

Vil avhenge av økonomisk utvikling

Finansmarkedene har dermed priset inn et valgresultat som kan gi investorer det beste av to verdener.  Trolig vil i alle fall ikke de pågående handelskonfliktene trappes videre opp under Biden, og det vil bli vanskelig å øke selskapsskatten vesentlig. I skrivende stund er det lite som tyder på at søksmålene rundt presidentvalget vil føre frem. De gjenstående senatsvalgene vil trolig ikke kunne flytte nok stemmer til at Bidens minst markedsvennlige reformer vil få gjennomslag i Kongressen. Dermed er det grunn til å tro at utviklingen i finansmarkedene den nærmeste tiden igjen vil avhenge av den økonomiske utviklingen, ikke politisk usikkerhet.

De gjenstående senatsvalgene vil trolig ikke kunne flytte nok stemmer til at Bidens minst markedsvennlige reformer vil få gjennomslag i Kongressen. Dermed er det grunn til å tro at utviklingen i finansmarkedene den nærmeste tiden igjen vil avhenge av den økonomiske utviklingen, ikke politisk usikkerhet.
Halfdan F. Grangård

Relaterte artikler