Økt spenning mellom USA og Kina

Utdrag fra morgenrapporten 28.mai: Konsumenttilliten i USA har stabilisert seg etter betydelige fall gjennom mars og april. Markedene stimuleres av at bunnen er passert, men uroen i Hong Kong og USA vs Kina demper noe. Her hjemme får detaljomsetningen et løft av at konsumet er vridd vekk fra tjenestesektoren.

Morgenrapport fra Handelsbankens makroteam
28. mai 2020
Marius G. Hov

Konsumenttilliten i USA (Conference Board) viste som ventet en liten bedring i mai, etter betydelige fall gjennom de to foregående månedene. Totalindeksen steg nemlig til 86,6 i mai, opp fra 85,7 i april (ventet til 87,0).

Tilsvarende som vi nylig har sett noen andre steder, slik som i Tyskland, ble det rapportert om en noe forverret nåsituasjon, samtidig som den
viktigere forventningskomponenten viste en forbedring; derav oppgangen i totalindeksen. Pressemeldingen knytter naturlig nok oppgangen i forventningene til den gradvise gjenåpningen av amerikansk økonomi. Men trekker samtidig frem at husholdningene fortsatt er bekymret for sin egen finansielle situasjon; forventningskomponenten ligger et godt stykke under fjorårets nivå. Gjeninnhentingen for amerikansk økonomi vil skje gradvis. Og med fortsatt fare for at smittespredningen blusser opp igjen, må vi regne med å se at usikkerheten fortsetter å prege de amerikanske husholdningene.

Ellers tar vi med at nyboligsalget viste seg klart sterkere enn forventet i april. Antall solgte boliger steg nemlig til 623 tusen i april, opp fra 619 tusen i mars. Konsensus hadde heller sett for seg en nedgang til 480 tusen i april. Forventningen må ses i sammenheng med at vi fra før hadde sett et betydelig fall i omsetningen av brukte boliger, som i april falt til det
laveste nivået siden 2011. Men som vi også skrev i går er det utsikter til at situasjonen i boligmarkedet vil kunne stabilisere seg forholdsvis raskt, ettersom nedgangen i lånerentene har sørget for å trekke boliglånssøknadene en del opp igjen fra bunnen. Utviklingen i nyboligsalget kan tyde på at denne forbedringen har inntruffet raskere enn ventet.

Videre tikker det inn et knippe regionale industrimålinger for mai, som igjen viser at situasjonen er noe forbedret siden bunnpunktet i april. Indeksen fra Dallas Fed i går viste nemlig en oppgang til -49,2 i mai,
etter -73,7 i april. I dag får vi den tilsvarende målingen fra Richmond Fed, som er ventet opp til -40, etter -53 i april. Det ligger i dette at indeksnivåene
fortsatt er svært lave i en historisk kontekst, men at gjenåpningene etter april tross alt har bedret situasjonen noe. Feds Beige Book i kveld vil også gi mer anekdotisk informasjon om den aktuelle situasjonen i amerikansk økonomi.

Signaler om at bunnen er passert bidrar til å understøtte markedene. De tre toneangivende amerikanske aksjebørsene steg videre i går, med S&P
opp 1,2 prosent for dagen. På det meste var indeksen opp over 2 prosent, men det ble altså noe dempet utover dagen. Dette etter at Larry Kudlow kritiserte kinas håndtering av koronakrisen, samt meldinger fra Bloomberg og at USA planlegger en rekke sanksjoner mot Kina som følge av situasjonen i Hong Kong. Hang Seng indeksen har falt noe videre
i løpet natten, men det har samtidig vært videre oppgang i Japan på meldinger om nye finanspolitiske stimulanser. S&P futures ligger også i pluss fra morgenen av.

Hva skjer i Norge?

Detaljomsetningen steg med hele 4,8 prosent i april, etter en moderat nedgang på 0,9 prosent i mars. Både vi og konsensus hadde sett for oss en fortsatt forsiktig nedgang på 1 prosent i april. Den brede varekonsumindeksen steg med 2,5 prosent i april, etter et fall på 4,2 prosent i mars. Som vi har vært inne på tidligere er det særlig tjenestekonsumet som har fått smellen under koronakrisen, og som har sørget for
at totalt privat konsum har falt markert. Pressemeldingen fra SSB trekker frem nettopp dette: «Den kraftige veksten i detaljhandelen for april tyder på at nordmenn endret sitt konsummønster i retning av å bruke mindre på kjøp av tjenester til fordel for økt varekonsum innenfor enkelte varegrupper. De store endringene i nordmenns handlemønster fører til
store utslag i de sesongjusterte tallene.»

Videre fikk vi i dag tidlig AKU-tallene for februar-april, som viste en sideveis utvikling på 3,6 prosent. Her minner vi igjen om at tallene undervurderer ledighetsøkningen i norsk økonomi. Dette fordi du må ha
vært permittert i tre måneder eller mer for å kunne regnes som arbeidsledig i AKU-statistikken. I de registrerte tallene mates dette imidlertid rett inn, noe som bidrar til at den registrerte ledigheten for øyeblikket ligger klart høyere enn AKU-ledigheten. De siste ukestallene viser en registrert arbeidsledighet på 7,1 prosent av arbeidsstyrken. Det er godt ned fra toppen på 10,7 prosent i mars, men fortsatt svært
høyt etter norsk målestokk.

Relaterte artikler

Statsbudsjettet: Overrasket over prognosene

Budsjettet skaper ingen endringer i renteutsiktene, men makroprognosene i budsjettet overrasker seniorøkonom. Regjeringen anslår blant annet vekst i fastlandsøkonomien på 1,7 prosent neste år.– Dette er ekstremt optimistiske prognoser og noen av de mest optimistiske ...  Les mer ›