Lys i tunellen for den globale økonomien

Virusutbruddet og tiltakene for å hindre smitte har ført til et brått og dypt tilbakeslag for den globale økonomien. Nå har imidlertid mange land fått utbruddet under kontroll, og åpner gradvis opp for flere typer økonomisk aktivitet. Så langt har ikke gjenåpningene ført til ny oppblomstring av smitte. Dermed er risikoen for de aller verste utfallene for den globale økonomien også redusert.

Halfdan F. Grangård

Sjefstrateg, Handelsbanken
//
halfdan.grangard@handelsbanken.no

KOMMENTAR
16. juni 2020

Den globale økonomien har gjennomgått et historisk brått og dypt tilbakeslag de siste månedene. Virusutbruddet har beveget seg fra Asia til Europa og USA, og senere har også smitten for alvor spredd seg til Latin-Amerika. Myndighetene har stort sett møtt pandemien med omfattende nedstengninger, strenge smittevernregler og utstrakt bruk av karantener. Disse tiltakene har ført til at den økonomiske aktiviteten har bremset kraftig, og særlig har aktivitetsfallet vært stort innenfor tjenestesektoren. Mange steder har arbeidsledigheten steget kraftig i kjølvannet av virusutbruddet.

I vår Konjunkturrapport publisert i april, la vi til grunn at global BNP-vekst ville falle med 3,5 prosent i år for så å stige med drøyt 5 prosent året etter. Vi pekte på at risikoen rundt dette anslaget nok var skjevt fordelt mot nedsiden. Disse anslagene la til grunn et kraftig fall i verdiskapningen i første halvår, før vi så for oss en gradvis gjeninnhenting i andre halvår og i 2021. Hvordan ser disse anslagene ut i dag, to måneder senere?

Makrodata publiseres stort sett med et ganske betydelig tidsetterslep. Statistikken viser imidlertid tydelig at aktivitetsfallet i mars og april har vært dypere enn noen annen gang i moderne tid. Mange av de først rammede økonomiene er imidlertid nå i ferd med å åpne opp. Erfaringen fra Kina og Europa synes å peke mot at den umiddelbare faren for ny oppblussing av smitte har vært mindre enn fryktet. Vi ser at myndighetenes smitteverntiltak lettes, og at økonomiske aktører igjen øker aktiviteten. Det er imidlertid fortsatt knyttet usikkerhet til hvor fort selskapene og husholdningene igjen vil agere som normalt.

Googles trafikkdata viser en klar økning i trafikken til områder som normalt innebærer økonomisk aktivitet, som arbeidsplasser og kjøpesentre. Det vil imidlertid trolig ta tid å få sysselsettingen og den økonomiske aktiviteten tilbake til gamle høyder ettersom viruset ikke er utryddet. Trolig må vi leve med noen typer smitteverntiltak inntil en allment tilgjengelig vaksine er på plass selv om vi ikke skulle få nye smittebølger.

Vi vet fra forskningen at langvarig arbeidsledighet er uheldig ettersom kunnskap og ferdigheter forvitrer. Jo raskere normaliseringsprossen går, desto mindre vil trolig de permanente skadene på økonomien bli. Så langt står imidlertid våre anslag for verdensøkonomien seg godt.
Konsensusforventningen til global BNP-vekst falt kraftig i perioden mars til mai, og ligger nå tett på våre anslag fra Konjunkturrapporten. Aktivitetsveksten de siste ukene peker imidlertid mot at det nå er mindre grunn til å frykte at den globale BNP-veksten i år blir markert svakere enn vi venter.

Aktivitet/trafikk til ulike områder

Relaterte artikler

Tålmodighet er en dyd

Noen av våre handelspartnere, som Sverige, har allerede begynt å sette renten ned igjen. ESB vil trolig følge på i juni, og deretter ser vi for oss det første amerikanske rentekuttet i september. Men Norges Bank vil fortsatt komme sent i år. Les mer ›