Orddefinisjon

Her er en definisjon på ordet «orddefinisjon».